sábado, 29 de noviembre de 2014


29a PALMA FOTOGRÀFICA 2015

BASES
(Català)

 PALMA FOTOGRÀFICA convoca la 29a PALMA FOTOGRÀFICA, Marató Fotogràfica 2015, d’acord amb les següents Bases.

Hi podran participar tots els aficionats a la fotografia amb càmeres digitals. L’activitat tindrà lloc el diumenge 25 de gener de 2015, de 9.30 h a 17 h.

INSCRIPCIONS
Del 20 de desembre de 2014 al 24 de gener de 2015, a les botigues de Betacolor, Foto Ruano Pro i Casa Vila.  Horari comercial: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h.
El dissabte 24 de gener sol només es podran fer inscripcions fins a les 12.30 h.

Preu d’inscripció: 11 €

FOTO RUANO PRO
Carrer de Font i Monteros, 5. Tel. 971 919640 www.fotoruanopro.com
CASA VILA
Plaça de Santa Eulàlia, 1. Tel. 971 726720 /www.casavila.com
BETACOLOR
Carrer DE Torcuato Luca de Tena, 10. Tel. 971 242750

IMPORTANT. A la inscripció hauran de figurar amb lletra molt clara el nom, els llinatges, el correu electrònic i un o dos telèfons de contacte (fix i mòbil) perquè l’organització pugui avisar en cas de premi o de qualsevol incidència.

REALITZACIÓ
En el transcurs de l’activitat es faran 6 fotografies, que es referiran als 6 temes fixats per l’organització.

La 29a Palma Fotogràfica tindrà 3 controls situats a tres llocs diferents de Palma. En el transcurs de l’activitat s’aniran lliurant els temes de les fotografies.
1r CONTROL. 9.30 h a la plaça Major de Palma. Els participants que s’hagin inscrit hauran de mostrar a l’organització el resguard de la seva inscripció i recolliran les instruccions del concurs. En aquest control l’organització entregarà els tres primers temes del concurs i se’ls indicarà la ubicació del segon control.

La sortida s’efectuarà quan el participant tingui tota la informació.

Cada tema a fotografiar podrà ser interpretat segons el criteri del participant.
L’organització d’aquest concurs no es fa responsable dels actes realitzats per les persones participants en el transcurs de l’activitat.

Les fotografies hauran de complir els següents requisits:

*Només es poden fer fotografies el 25 de gener de 2015, des del començament de l’activitat (9.30 h) fins a les 19 h, moment en què l’organització tancarà el concurs.
*Per a fer les fotografies es poden utilitzar tot tipus de càmeres fotogràfiques amb els seus diferents accessoris o bé telèfons mòbils. L’organització recomana utilitzar amb preferència els enquadraments predeterminats de les càmeres o telèfons.
*Les fotografies es poden tractar amb qualsevol programa d'edició.
*L’organització no es fa responsable de possibles incidències que puguin sorgir amb tercers a causa de les imatges entregades. L’autor de la fotografia és l’únic responsable.
*Els participants han de ser els autors de les fotografies que presenten i no s’admet cap tipus de marca o firma a la fotografia que faci referència al seu autor.
*És important comprovar que la càmera du la data actualitzada abans de començar a concursar. El jurat tindrà en compte les metadades gravades a la imatge per a determinar que han estat fetes en la data del concurs. Les fotos de les quals s’han esborrat les metadades no poden optar als premis.
*Està terminantment prohibit utilitzar fotografies d’Internet.
*Totes les fotografies que no compleixin aquests requisits seran excloses del certamen.

ENTREGA DE LES FOTOGRAFIES
Les 6 fotografies del concurs s’hauran d’entregar de les següents maneres:
Els participants que ho desitgin podran demanar un CD verge a l’organització en el primer control de la plaça Major.

  • Gravades en JPG en un CD ó USB. El CD ó USB s’haurà d’entregar el dilluns 26 de gener a l’organització, a la botiga de Foto Ruano Pro (carrer Font i Monteros, 5. Palma). El responsable del concurs tornarà l’USB al seu propietari després d’haver gravat les 6 fotos del participant en un ordinador personal.

*Les fotografies s’hauran de gravar al CD o a l’USB una darrere de l’altra, i hauran de dur el nom del tema al qual correspongui, és convenient introduir-les en una carpeta que dugui el número d’inscripció i el nom del concursant.

*Els CD s’hauran d’entregar dins el seu sobre blanc, sense aferrar. Al sobre s’hauran d’escriure de forma clara el nom complet i el número d’inscripció.

*Els qui entreguin les fotografies en CD o USB també les podran entregar en el darrer control del concurs a partir de les 16.30 h i fins a les 19 h (la ubicació del control es donarà en el transcurs del concurs) o bé, com ja s’ha indicat anteriorment, el dilluns 26 de gener, de 9.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, a la botiga de FOTORUANO PRO, c. de Font i Monteros, 5. Tel. 971 919640.

  • A través d’Internet. Les fotografies es podran enviar per Internet el diumenge (25 de gener) o el dilluns (26 de gener), a través de www.wetransfer.com, als correus pilaes@yahoo.es o pilarolallasancha@gmail.com. A la tramesa s’haurà de posar el nom complet del participant i el número d’inscripció. Una vegada que l’organització hagi rebut les fotografies ho confirmarà al participant. Si aquest no en rep confirmació les haurà de tornar a enviar o posar-se en contacte amb Pilar Negredo (tel. 699250696).

EXPOSICIÓ
Les fotografies de la 29 Palma Fotogràfica seran objecte d’una exposició, que s’inaugurarà al pati del Casal Solleric (passeig del Born) el 3 de març i estarà oberta al públic fins el 27 de març de 2015. La inauguració tindrà lloc a les 19 h del dimarts 3 de març de 2015.

L’organització recordarà la data i l’hora d’inauguració a tots els participants a través del correu electrònic, dies abans que es dugui a terme.
El jurat de l’organització, format per professionals i aficionats de la fotografia, farà una selecció partint dels seus criteris fotogràfics.

EL CORTE INGLÉS sortejarà una càmera digital compacta el dia de la inauguració entre tots els inscrits presents a l’acte i que hagin entregat amb antelació el resguard que figura a la inscripció, al  Serveis d’Atenció al Client  / 3ª planta d’ El Corte Inglés de Jaume III. Els resguards es podran dipositar des del mateix moment de la inscripció fins al 25 de febrer de 2014.

Les fotografies premiades seran propietat de l’organització i no es permet participar amb aquestes en altres concursos. La resta de les fotografies seleccionades seran propietat dels seus autors, encara que l’organització es reserva el dret d’utilitzar-les com a fons documental de la ciutat de Palma, i es podran exposar en un altre tipus d’activitats culturals o educatives (exposicions commemoratives de l’activitat...), sempre figurant el nom de l’autor.

L’organització no es fa responsable dels CD deteriorats a causa del maneig deficient o al desconeixement fotogràfic dels seus propietaris, i es reserva el dret de modificar alguns d’aquests punts per motius de força major. Els participants seran responsables de les imatges presentades al concurs.


PREMIS i FINALISTES

1r PREMI Ajuntament de Palma. Participació Ciutadana               1.000 €
PREMI Palma Fotogràfica                                                                   300 €
PREMI El Corte Inglés                                                              Val de 300 €
PREMI El Corte Inglés                                                              Val de 300 €
PREMI FOTORUANO PRO                                                     Una càmera rèflex digital
PREMI CEF. Centre d'Estudis Fotogràfics                                Curs de fotografia (a elegir)
PREMI CEF. Centre d'Estudis Fotogràfics                        Taller de maneig càmera (10 hores)
PREMI Casa Vila                                                                225 € en material fotogràfic
PREMI Betacolor                                                                100 € en fotografia
PREMI Mercat de Santa Catalina                                      Val de 200 €
PREMI Mercat de l'Olivar                                                  Val de 200 €

 PREMIwww.artsmallorca.com     4 entrades d'espectacles Mallorca a elegir des del 3 de març 2015

PREMI KVERD                                                                     3 serveis de perruqueria canina

PREMI Cinemes Augusta                                                    20 entrades de cinemes de Palma
PREMI Cinemes Rívoli                                                        20 entrades de cinemes de Palma
PREMI Cinemes OCIMAX                                                 20 entrades de cinemes de Palma
PREMI Cinemes Porto Pi                                                     20 entrades de cinemes de Palma

PREMI JOVE
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Palma              300 €
Podran optar al Premi JOVE els participants al concurs que tinguin entre 13 i 20 anys.
A tots els premis de l’Ajuntament de Palma se’ls aplicarà el descompte del 21% d’IRPF. Els participants guanyadors dels premis de l’Ajuntament podran cobrar-los en el termini que consideri aquesta administració.
                                                                                                                                            
Els 10 primers finalistes                                      Taller d’il·luminació FOTO RUANO

IMPORTANT. L’organització facilitarà l’entrega de tots els premis, però no es fa responsable dels problemes que puguin sorgir amb les cases comercials a l’hora de la seva entrega per causes alienes a aquesta organització.

La participació a la 29a Palma Fotogràfica suposa l’acceptació d’aquestes bases.

INFORMACIÓ. Pilar Negredo
Tel. 699 250696 - a/e: pilaes@yahoo.es  pilarolallasancha@gmail.com

INFORMACIÓ BASES
palmafotografica.blogspot.com


La web www.artsmallorca.com mostrarà tota la informació de la 29a Palma Fotogràfica 2015 i una vegada que el jurat d'aquesta edició hagi concedit els premis penjarà les fotos premiades amb els noms dels seus autors, així com una selecció de les millors fotografies del concurs per temes.
A www.artsmallorca.com podreu trobar la millor programació per Internet d'espectacles, cultura, mercats ambulants, tradicions i activitats lúdiques i educatives de Mallorca.

COL·LABOREN EN AQUESTA ACTIVITAT:

L’Ajuntament de Palma a través de Participació Ciutadana, la Regidoria de Joventut i la Fundació Palma  29 PALMA FOTOGRÀFICA 2015

BASES
(Castellano)

 PALMA FOTOGRÀFICA convoca la 29 PALMA FOTOGRÀFICA,  Marató Fotogràfica  2015, de acuerdo con las siguientes bases.

Podrán participar todos los aficionados a la fotografía con cámaras digitales. La actividad se celebrará el domingo 25 de enero de 2015,  de 9.30 h a 17 h.

INSCRIPCIONES
Del 20 de diciembre de 2014 al 24 de enero de 2015 en las tiendas de Betacolor, Foto Ruano Pro y Casa Vila.  Horario comercial: de 10 a 13.30 h y de 17 a 20 h.
El sábado 24 de enero solo se podrán realizar inscripciones hasta las 12.30. 

Precio de inscripción: 11 €

FOTO RUANO PRO
Font i Monteros, 5. Tel: 971 919640  www.fotoruanopro.com
CASA VILA
Plaça de Santa Eulàlia, 1. Tel. 971 726720 / www.casavila.com
BETACOLOR
Carrer Torcuato Luca de Tena, 10. Tel.971 242750

IMPORTANTE. En la inscripción deberá figurar con letra muy clara el nombre, los apellidos, el correo electrónico y uno o dos teléfonos de contacto (fijo y móvil), para que la organización pueda avisar en caso de premio o de cualquier incidencia.

REALIZACIÓN
En el transcurso de la actividad se realizarán 6 fotografías que harán referencia a los 6 temas fijados por la organización.

La 29 Palma Fotogràfica tendrá 3 controles situados en tres lugares diferentes de Palma, en el transcurso de la actividad se irán entregando los temas de las fotografías.
1r CONTROL. 9.30 h en la plaça Major de Palma. Los participantes que se hayan inscrito mostrarán a la organización el resguardo de su inscripción y recogerán las instrucciones del concurso. En este control la organización entregará los tres primeros temas del concurso y se les indicará la ubicación del segundo control.

La salida se efectuará cuando el participante tenga toda la información.

Cada tema a fotografiar podrá ser interpretado según el criterio del participante.
La organización de este concurso no se hace responsable de los actos realizados por las personas participantes en el transcurso de la actividad.

Las fotografías deberán cumplir los siguientes requisitos:

*Solo se pueden tomar fotos el 25 de enero de 2015, desde el comienzo de la actividad (9.30 h) hasta las 19 h, momento en que la organización cerrará el concurso.
*Para realizar las fotografías se pueden utilizar todo tipo de cámaras fotográficas con sus diferentes accesorios o bién teléfonos móviles. La organización recomienda utilizar con preferencia los encuadres predeterminados de las cámaras o teléfonos.  
*Las fotografías podrán ser tratadas en cualquier programa de edición.
*La organización no se hace responsable de posibles incidencias que puedan surgir con terceros por motivo de las imágenes entregadas. El autor de la foto será el único responsable.
*Los participantes deberán de ser los autores de las fotografías que presenten, y no se admite ningún tipo de marca o firma en la foto que haga referencia a su autor.
*Será importante comprobar que la cámara lleva la fecha actualizada antes de empezar a concursar. El jurado tendrá en cuenta los metadatos grabados en la imagen para determinar que han sido tomadas en la fecha del concurso. Las fotos cuyos metadatos hayan sido borrados no podrán optar a los premios.
*Está terminantemente prohibido utilizar fotografías de internet.
*Todas las fotografías que no cumplan estos requisitos serán excluidas del certamen.

ENTREGA DE LAS FOTOS
Las 6 fotografías del concurso se entregarán de las siguientes maneras:
Los participantes que lo deseen pueden pedir un CD vírgen a la organización en el primer control de la plaça Major.

  • Grabadas en JPG en un CD. El CD deberá entregarse el lunes 26 de enero a la organización, en la tienda de Foto Ruano Pro (C/ Font i Monteros, 5. Palma) en horario comercial (de 10 a 13.30 h y de 17 a 20 h). El domingo 25 de enero.


  • Grabadas en JPG en un USB personal. El USB se llevará el lunes 26 de enero a la tienda de Foto Ruano Pro (C/ Font i Monteros, 5. Palma). El responsable del concurso devolverá el USB a su propietario después de haber grabado las 6 fotos del participante en un ordenador personal.

*Las fotografías serán grabadas en el CD una detrás de la otra sin utilizar carpetas y llevarán el nombre del tema al que correspondan. Si las fotos se presentan en USB, es conveniente introducirlas en una carpeta que lleve el número de inscripción y el nombre del concursante.
*Los CD se entregarán dentro de su sobre blanco, sin pegar.  En el sobre escribirán de forma clara el nombre completo y el número de inscripción.
*Los que entreguen las fotos en CD o USB  podrán entregarlos también en el último control del concurso a partir de las 16.30 h y hasta las 19 h. (la ubicación del control se dará en el transcurso del concurso), o bien, como ya se ha indicado anteriormente, el lunes 26 de enero, de 9.30 a 13.30 h y de 17 a 20 h, en la tienda de FOTORUANO PRO.  C/ Font i Monteros, 5. Tel: 971 919640 

  • A través de Internet. Las fotos se podrán enviar por internet, a través de www.wetransfer.com a los correos pilaes@yahoo.es ó pilarolallasancha@gmail.com En el envío se deberá poner el nombre completo del participante y el número de inscripción.Una vez que la organización haya recibido las fotos se lo confirmará al participante… si éste no recibe confirmación, deberá enviarlas de nuevo o ponerse en contacto con Pilar Negredo (Tel: 699250696).

EXPOSICIÓN
Las fotografías de la 29 Palma Fotogràfica serán objeto de una exposición, que se inaugurará en el Patio del Casal Solleric (paseo del Borne) el 3 de marzo y permanecerá abierta al público hasta el 27 de marzo de 2015. La inauguración tendrá lugar a las 19 h del martes 3 de marzo de 2015.

La organización recordará la fecha y la hora de inauguración a todos los participantes a través del correo electrónico, días antes de su celebración.
El jurado de la organización, formado por profesionales y aficionados de la fotografía,  harán  una selección en base a sus criterios fotográficos.

EL CORTE INGLÉS sorteará una cámara digital compacta el día de la inauguración (3 de marzo de 2015 en el patio del Casal Solleric. Passeig des Borne. Palma) entre todos los inscritos presentes en el acto, y que hayan entregado con antelación el resguardo que figura en la parte inferior de la inscripción, en la tercera planta de El Corte Inglés de Jaume III, en el Servicio de Atención al Cliente. Los resguardos se podrán depositar desde el mismo momento de la inscripción hasta el 25 de febrero de 2014.

Las fotografías premiadas serán propiedad de la organización y no se permite participar con ellas en otros concursos. El resto de las fotos seleccionadas serán propiedad de sus autores, aunque la organización se reserva el derecho de utilizarlas como fondo documental de la ciudad de Palma, y se podrán exponer en otro tipo de actividades culturales o educativas (exposiciones conmemorativas de la actividad…), siempre figurando el nombre del autor.

La organización no se hace responsable de los CD deteriorados debido al manejo deficiente o al desconocimiento fotográfico de sus propietarios, y se reserva el derecho de modificar algunos de estos puntos por motivos de fuerza mayor. Los participantes serán responsables de las imágenes presentadas al concurso.


PREMIOS y FINALISTAS

1r  PREMIO Ajuntament de Palma.                          1.000 € al mejor conjunto fotográfico
  
PREMIO Palma Fotogràfica                                      300 €
PREMIO El Corte Inglés                                           Vale de 300 €
PREMIO El Corte Inglés                                           Vale de 300 €
PREMIO FOTORUANO PRO                                  Una cámara réflex digital
PREMIO CEF.                                                            Curso de fotografia (a elegir)
PREMIO CEF. Centro de Estudios Fotogràficos      Taller manejo cámara (10 horas)
PREMIO Casa Vila                                                     225 € en material fotográfico
PREMIO Betacolor                                                     100 € en fotografía
PREMIO Mercado de Santa Catalina                        Vale de 200 €
PREMIO Mercado del Olivar                                     Vale de 200 €

 PREMIO www.artsmallorca.com     4 entradas d’espectáculos de Mallorca 
desde el 3 de marzo de 2015

PREMI KVERD                                                              3 serveis de perruqueria canina

PREMI Cinemes Augusta                                               20 entrades de cinemes de Palma
PREMI Cinemes Rívoli                                                   20 entrades de cinemes de Palma
PREMI Cinemes Ocimax                                                20 entrades de cinemes de Palma
PREMI Cinemes Porto Pi                                                20 entrades de cinemes de Palma

PREMIO JOVEN
“Regidoria de Joventut del Ayuntamiento de Palma”      300 €

Podrán optar al “Premio JOVEN” los participantes en el  concurso que tengan entre 13 y 20 años.
A todos los premios del Ayuntamiento de Palma se les aplicará el descuento del 21% IRPF. Los participantes ganadores de los premios del Ayuntamiento podrán cobrarlos en el plazo que estime esta Administración.
                                                                                                                                            
Els 10 primers finalistes                                      Taller de iluminación FOTO RUANO

IMPORTANTE. La organización facilitará la entrega de todos los premios, pero no se hace  responsable de los problemas que puedan surgir con las casas comerciales a la hora de su entrega por causas ajenas a esta organización.

La participación en la 29 Palma Fotogràfica supone la aceptación de estas bases.

INFORMACIÓN. Pilar Negredo
Tel. 699 250696 / e-mail: pilaes@yahoo.es / pilarolallasancha@gmail.com

INFORMACIÓN BASES
palmafotografica.blogspot.com


La web www.artsmallorca.com mostrará toda la información de la 29 Palma Fotogràfica 2015, y una vez que el jurado de esta edición haya elegido los premios, colgará las fotos premiadas con los nombres de sus autores, así como una selección de las mejores fotografías del concurso por temas.
En www.artsmallorca.com podréis encontrar la mejor programación por internet de espectáculos, cultura, mercadillos, tradiciones y actividades lúdicas y educativas de Mallorca.

COLABORAN CON ESTA ACTIVIDAD:

Ayuntamiento de Palma a través de Participació Ciutadana, la Regidoria de Joventut y la Fundació Palma Espai d’Art / Casal Solleric

El Corte Inglés
Foto Ruano Pro
EL CEF. Centro de Estudios Fotogràficos
Casa Vila
Betacolor
KVERD
Mercado de Santa Catalina
Cines Augusta
Cines Portopí
Cines Ocimax
Cines Rívoli
www.artsmallorca.comACTIVIDAD de PALMA FOTOGRÀFICA